Webpage in English

Termoülevaatuse sisu


Hoone Termoülevaatus hõlmab põhiliselt maja ehitustehniliste probleemide avastamist, kuid palju muudki:

  • hoone pindade termopildistamist nii hoone seest kui ka väljast;
  • termopiltidega paralleelselt tavapildite teostamist, et soojus- või külmalekke asukoht oleks paremini tuvastatav;
  • rapordi koostamist, mis sisaldab soojalekke kohtade analüüsi ning tehnoloogiaga mittepädevale inimesele selgituste jagamist piltide kohta;
  • soovituste jagamist esmaseks renoveerimiseks. Soovituste aluseks on omaniku enda teadmine hoone materjalidest, probleemidest, soojuspildid, kogemused.
  • pdf failina saadetakse raport tellija e-maili aadressile või soovi korral prinditud kujul(lisandub värvilise trüki printimise tasu)

Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!

Aktiivsed tööd - Energiaaudit


Varem teostatud tööd

Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner