Webpage in English

Energiamärgis


Energiamärgis näitab, kui palju hoone sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega ehk kui energiatõhus on hoone.
Loe energiamärgisest täpsemalt
Energiamärgis

Energiamärgise kohustus

Alates 09. jaanuarist 2013 on energiamärgis kohustuslik:
- Kohustuslik näidata hoone/korteri müügikuulutuse juures näidata energiakasutus
- on suletud netopind rohkem kui 500 ruutmeetrit ja mida külastavad rahvahulgad;
- riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või muu avalik-õigusliku asutuse valduses on rohkem kui 250 ruutmeetrit suletud netopinda ja mida isikud sageli külastavad.

Telli energiamärgis!

Teie nimi
Teie email*
Objekti aadress
Kas on olemas energiatarbimise andmed hoone kohta?
Hoone lühikirjeldus

Kaua energiamärgis kehtib?

Projekteeritud energiavajaduse kohta antud energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates (kasutusloa andmisest). Peale seda tuleb hoonele väljastada tegelikul tarbimise kohta antud energiamärgis. Tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks.

Mis kasu on energiamärgisest?

Energiamärgise eesmärk on anda teada, milline on hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Hoone energiatarve on oluline kriteerium tegemaks teadlikke valikuid kinnisvara turul.

Energiamärgis on sageli üheks tingimuseks, mis peab hoonel olema, kui hoone omanik soovib saada riiklike laenusid või abi hoone olukorra parandamiseks (KredEx).

Loe ka viimaseid ajaveebi postitusi energiamärgise teemadelEnergiamärgisest ülevaadet andev artikkel Äripäevas

Energiamärgis - kiirpilk kuludele
08.12.2010, 10:29 Loe kommentaare (1)
Energiamärgise küsimine pole veel korteriostja silmis populaarne. Majaomanik seda samuti hankima ei kiirusta, sest see võib korrastamata vara hoopis kehvas valguses näidata.

Energiaklass OÜ audiitor Priit Pikk rääkis, et energiamärgise väljaandmise teenust väga sageli ei küsita. „Tundub, et see ei ole prioriteet ka kinnisvara müümisel. Energiahind peaks veel üles minema ja raha paneb inimese mõtlema. Praegu on pigem nii, et ostja väga järjekindlalt märgist ei nõua  ja omanik pole siis ka huvitatud,“ rääkis Pikk.
Kui märgise tegemist pakutakse vähema kui 1500 krooni eest, on tema sõnul arvata, et keegi maja koha peale üle vaatama ei sõida ning paberid tehakse korda interneti teel. „Märgise väljastaja peaks ikkagi kohal käima, sest ilma ei saa reaalselt ettekujutust majast. Arvete järgi vaadates võivad ju kulud väikesed olla, ent kohalkäies saab selgeks, et hoone sisekliima on täiesti paigast ära,“ märkis Pikk.

Energiamärgise puhul on seega usaldusväärsuse näitajaks koostaja märkuste ja kommentaaride osa, millest on kohe näha, kas on kohal käidud või mitte. “Majaomanik ei pruugi ju ka olla huvitatud detailsest ülevaatest, sest midagi kehva võib välja tulla,“ ütles Pikk.
Energiamaja konsultatsioonid OÜ juhataja Rain Airik rääkis samuti, et kui maja ei ole korda tehtud, pole ühistu märgisest huvitatud. „Annab ju halva indikatsiooni, kui näiteks inimene läheb panka laenu võtma, et korterit osta ja seal öeldakse, et kuna tegemist on E-klassi hoonega (kulu 250-270 kWh/m2 a), siis teie küttekulud on nii suured, et te pole laenuvõimeline,“ tõi Airik näite.


Energiamärgisest ülevaadet andev artikkel Äripäevas 2010/12/17 07:53


Intervjuu Vikerraadios teemadel termoülevaatuse kvaliteet, energiaaudit ja energiamärgis

Järgmisel neljapäeval 28.01.2009 toimub Vikerraadios, Huvitaja saates intervjuu, kus arutletakse Mart Ummelase ja Priit Pik'a vahel järgmistel teemadel:

1. Mida kujutab endast termograafia ja kuidas seda läbi viiakse?
2. Missugust ettevaatust nõuab sellise teenuse tellimine?
3. Kuidas võidakse tellijat petta termopilti pilti näidates?
4. Millest sõltuvad hoonete soojakaod lisaks seinte soojuspidavusele ja soojaleketele?
5. Missugused on põhilised reeglid, kuidas soojalekkeid vältida (ilma kapitaalse remondita)?
6. Mida sisaldab hoone energiaaudit ja kes seda teostavad ning kuidas seda tehakse?
7. Kordame üle, milles seisneb energiaauditi ja energiamärgise erinevus.

Intervjuu eesmärk on harida termoülevaatuse tellijat ning anda ülevaade termoülevaatuse tegijatele võimalikest veakohtadest pildistamisel.

Kuula ja saa targemaks!

Intervjuu Vikerraadios teemadel termoülevaatuse kvaliteet, energiaaudit ja energiamärgis 2010/12/16 14:09


Muudatused hoonete energitõhususe direktiivis seoses energiamärgisega.

Euroopa liidus on silmapiiril muudatused, mis näevad ette, et teatud hetkest peavad avaldatud kinnisvara kuulutustel olema lisatud hoone energiamärgis.

Direktiiv näeb ette ka mitmeid teisi muudatusi ning täpsemalt saab lugeda siit.

Head lugemist!

Muudatused hoonete energitõhususe direktiivis seoses energiamärgisega. 2010/06/11 02:11Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!

Aktiivsed tööd - Energiamärgis

Energiamärgis - Pärna tn. 7, Tabivere
Energiamärgis - Viimsi lasteaed
Energiamärgis - Elva gümnaasium
Energiamärgis - Maasika tn. 2, Tartu

Varem teostatud tööd

Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner