Webpage in English

Mis on termoülevaatus?

Soojuspilt siseruumides

Termoülevaatuse abil saab hinnata hoone pinnatemperatuure. Nagu juuresoleval pildid näha on Infrapunakaameraga tehtud termopildil temperatuurid erinevate värvidega. Nii saab öelda, millised pinnad on soojemad ja millised jahedamad.

Hoonest termopildi tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone seina, akende ning kõikvõimalike liitekohtade kvaliteeti. Samuti on termokaamera (termoviisori) abil võimalik tuvastada seinasiseseid külmasildu.

Kui hoone soojaarved on suured ja temperatuur ei vasta ootustele, on otstarbekas renoveerimisplaani koostamiseks teha hoone välispiirete termoülevaatus. Lekkekohtade täpne kaardistamine aitab vältida hoonekarbi täissoojustamist.

Termoülevaatuse tegemist ehk hoonete termografeerimist infrapuna kaameraga reguleerib Eestis kehtiv standard EVS-EN 13187:2001 "Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method". Standardi eelvaadet saab uurida siit. Helioest OÜ termoülevaatus teenus viiakse läbi arvestades standardi kõiki punkte ning lisab omaltpoolt kõikvõimaliku, et tulemus oleks võimalikult kvaliteetne ja objektiivne.

Töö tulemusena valmib raport, kus on paralleelselt nii objekti lekkeid kajastav infrapuna- kui ka kohtmääratlust hõlbustav digipilt. Iga lekkekohta saadab lekke olemust kirjeldav kokkuvõte ja renoveerimissoovitus. Raport väljastatakse nii paberkandjal, kui ka digitaalselt.

Soojuspilt maja katusest Tavaline pilt katusest

Uuri termoülevaatuse maksumust

Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!

Aktiivsed tööd - Energiaaudit


Varem teostatud tööd

Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner