Webpage in English

Energiamärgisest täpsemalt

Energiamärgis aitab võrrelda samatüübiliste hoonete energiakasutust. Vastavalt hoone energiakasutusele, asukohale, köetavale pinnale arvutatakse kaalutud energiaerikasutus ning tulemuse alusel saab määrata hoone energiakasutust võrreldes teiste samavääriliste hoonetega. Samatüübilised hooned on näiteks erineva suurusega kortermajad või siis erinevate lahendusetega büroohooned, kus energiakasutus on sarnane. Näiteks kortermajades köetakse rohkem õhtuti ja hommikuti ning büroohoonetes pigem päeval, kui inimesed tööl on.

Energiamärgise alusel saab võrrelda, kas hoone kulutab rohkem või vähem energiat ruutmeetri hoone köetava pinna kohta, kui teised hooned.

Energiamärgis ehk teadmine energiakasutusest annab aga võimaluse hoone ostjal või rentijal aru saada hoone jooksvate kulude suurusest.

Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja, kehtivusega kuni 10 aastat. Projekteeritavale hoonele väljastab energiamärgise projekteerija, kehtivusaeg on 10 aastat ehitise garantii algusest.

Energiamärgis põhineb:

- Energiaarvutustel (uued hooned)

- Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)

Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib Ehitusseadus.

määrus "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord"

määruse "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord" seletuskiri

Kontakt

Energiaaudiitor
Priit Pikk
priit@helioest.ee
+372 50 40 381

Tehtud tööd üle Eesti!Tooted ja teenused

Siga logo

Irbest logo

Fronius Service Partner